Co powinny zawierać etykiety produktów spożywczych?

Co powinny zawierać etykiety produktów spożywczych?

Aby dany produkt spożywczy mógł zostać wprowadzony do obrotu, musi on posiadać odpowiednio opracowaną etykietę zawierającą wymagane informacje. Zostały one zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Co powinno się znajdować na prawidłowo zaprojektowanej etykiecie produktu spożywczego?

Obowiązkowe informacje na temat sprzedawanej żywności muszą być łatwo dostępne dla konsumenta. Co to oznacza w praktyce? Powinny być one wyraźne i czytelne. Danego tego typu znajdować mogą się na projektowanym opakowaniu lub dołączonej do niego etykiecie.

Etykieta produktu spożywczego musi zawierać następujące informacje:

  • Nazwa żywności — wskazywać powinna ona na konkretny produkt, tak aby konsument wiedział, z jakiego rodzaju wyrobem ma do czynienia. Nie może być to nazwa własna wymyślona przez producenta.
  • Wykaz składników — tworząc go, na pierwszym miejscu należy umieścić produkt, którego jest najwięcej w produkcie spożywczym. Dodatkowo, na etykiecie musi się znajdować słowo: „skład”. Dopuszczalne są tutaj również określenia, takie jak: „składniki” czy „wykaz składników”. Zasada ta nie dotyczy produktów jednoskładnikowych, takich jak chociażby jajka.
  • Składniki lub substancje pomocnicze — mianem tym określa się substancje wywołujące alergię lub nietolerancję, które zostały wykorzystane do stworzenia produktu spożywczego i są w nim obecne. Powinny one zostać wyróżnione w tekście — czy to czcionką, czy kolorem lub podkreśleniem.
  • Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia — pierwsze określenie odnosi się do daty, do której prawidłowo przechowywany produkt spożywczy zachowuje swoje szczególne właściwości. Druga z dat oznaczana jest na opakowaniu jako „najlepiej spożyć przed” lub „najlepiej spożyć przed końcem”. Oznacza to, że dany wyrób można spożyć, lecz jego producent nie gwarantuje, że jego jakość i smak będą takie same jak w przypadku świeżego produktu.
  • Ilość netto składników lub kategorii składników.
  • Ilość netto żywności lub pojemność produktu.

Wysokość czcionki znajdującej się na projektowanej etykiecie produktu spożywczego powinna wynosić minimum 1,2 milimetra. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pole powierzchni opakowania ma wielkość poniżej 80 centymetrów kwadratowych — wówczas dopuszczalna jest wysokość wynosząca co najmniej 0,9 milimetra.

Przez 0