Dedykowany Landing Page

Dedykowany Landing Page

Landing Page zdefiniować można jako dedykowaną stronę internetową, która pełni określoną rolę w pozyskaniu kluczowych informacji, otrzymania danych kontaktowych klienta czy przekazaniu mu określonych informacji na temat oferty. Może być on samodzielną witryną utrzymywaną w dedykowanych aplikacjach lub stanowić podstronę witryny internetowej.

Aby taka strona sprzedażowa we właściwy sposób spełniała swoje zadanie, zadbać należy o stosowną strukturę i część wizualną. Warto pamiętać o tym, że projektowanie Landing Page powinno stanowić rozwinięcie prezentowanej klientowi reklamy i odpowiadać na jego potencjalne pytania. Głównym zadaniem stojącym przed stroną sprzedażową jest jasne i przejrzyste przedstawienie konkretnych informacji w postaci listy korzyści płynących ze skorzystania z oferty naszej firmy.

Cechą charakterystyczną każdego dobrego Landing Page jest przejrzysta prezentacja treści oraz grafik, które powinny tworzyć jedną, spójną całość. Zawarte tu treści powinny być krótkie i mieć formę wypunktowań i wyróżnień najważniejszych cech produktu czy usługi. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż internauci przeglądają strony w sposób wybiórczy, skupiając się wyłącznie na wyróżniających się elementach witryny.

Kluczowym elementem każdego projektowanego Landing Page jest przycisk Call To Action, który ma za zadanie zachęcić użytkownika do podjęcia konkretnego działania – zapisania się na newsletter, wypełnienie formularza zamówienia, przejście na stronę internetową czy pobranie pliku. Niezwykle ważne jest tutaj, by przyciski takie, jak „Zapisz się” czy „Pobierz” były dobrze widoczne i wyróżnione przy pomocy kontrastowych kolorów. Doświadczone studio graficzne potrafi zaproponować układ, który połączy wszystkie te elementy.

Korzyści płynące z zastosowania Landing Page są uzależnione od celów, jakie chcemy osiągnąć. Przykładowo, jeżeli naszym priorytetem jest zebranie bazy klientów zainteresowanych danym produktem, korzyścią będzie długa lista mailingowa. Gdy z kolei taka witryna ma za zadanie sprzedać określony produkt, jej ilość będziemy w stanie zmierzyć ilością złożonych zamówień.

Przez 0