Jak zaprojektować opakowanie?

Jak zaprojektować opakowanie?

Dobrze zaprojektowane opakowanie to nie tylko estetyczny design kojarzący się w bezpośredni sposób z produktem. Jego stworzenie powinien poprzedzać szereg analiz mających na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy konsument zdecyduje się wybrać dany produkt ze względu na jego opakowanie?” Czym należy kierować podczas jego tworzenia?

Szczegóły na temat produktu powinny zostać uwzględnione w briefie, który studio graficzne otrzymuje od producenta czy klienta. Jeżeli brak tam informacji odnośnie grupy docelowej, niezbędne będzie ustalenie możliwie jak największej ilości wskaźników demograficznych uwzględniających kwestie takie, jak cel zakupów, nastrój czy widełki cenowe, jakimi operuje klient.

W fazie projektowej warto skupić się na burzy mózgów – dzięki niej zyskamy duże zaplecze dostępnych opcji. Kolejny krok to przedstawienie pomysłu na fotografię produktową – w jaki sposób ma on zostać pokazany, jak należy go skadrować, w jakiej kolorystyce powinien być utrzymany itd. Na etapie modelowania kluczowy będzie zarówno zastosowany materiał czy zaproponowany kształt, jak i sposób otwierania. W tym celu warto wykonać kilka przestrzennych modeli, z których każdy będzie podkreślał wyjątkowość produktu. W czasie doprecyzowywania typografii nie musimy skupiać się na samym tekście – zamiast tego szczególną uwagę zwróćmy na czytelność projektu etykiety / opakowania i to, czy w dalszym ciągu jest ono odpowiednio dopasowane do grupy docelowej. Wszystko to prowadzi nas do DTP, czyli wizualizacji produktu końcowego i przygotowania stosownych materiałów w programach graficznych.

Aktualnie w trendach projektowania etykiet i opakowań zauważyć można wykorzystywanie eyetrackingu. W jego ramach, priorytetem jest to, by kluczowe elementy takie, jak logo były rozpoznawalne w sposób automatyczny, w pierwszej kolejności. Pomiarów dokonuje się tutaj na podstawie ruchu gałek ocznych w czasie przeglądania zdjęć i wizualizacji. Kolejny z trendów to neuromarketing, który bazuje na przekonaniu, że opakowanie produktu powinno oddziaływać na nasze zmysły. By sprawdzić jego skuteczność, badane jest oddziaływanie opakowania oraz jego umiejscowienia na mózg (testowany jest tutaj między innymi przepływ krwionośny i elektryczny).

Przez 0