Naming nazwy produktu

Naming nazwy produktu

Nazwa produktu to komunikat nadający mu znaczenie i reprezentujący go. Dobrze stworzona, jest w stanie budować konkretne skojarzenia w umyśle potencjalnego klienta – nadawać określone znaczenie i współtworzyć tożsamość marki. Nazwa produktu jest narzędziem pozwalającym na wyróżnienie go spośród setek konkurencyjnych wyrobów dostępnych na rynku oraz zwiększającym skuteczność działań marketingowych. Proces jej tworzenia określany jest namingiem i jest istotnym elementem procesu projektowania etykiet.

Do elementów zwiększających efektywność nazwy zalicza się:

 • Wywoływanie pożądanych, pozytywnych skojarzeń
 • Dopasowanie do specyfiki danego produktu i skuteczne podkreślanie jego charakteru
 • Prostota – idealna nazwa to taka, która z łatwością zapisywać będzie się w pamięci grupy docelowej, dla której przeznaczony jest dany produkt
 • Unikalność – nazwa produktu powinna skutecznie wyróżniać się z tłumu
 • Brak powiązania z nazwami konkurencyjnych wyrobów
 • Możliwość rejestracji jako słowny znak towarowy

Źle zaprojektowana nazwa produktu może ograniczać markę i sprawiać, że nie będzie ona konkurencyjna.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż wybór nazwy dla produktu to decyzja strategiczna, która przekładać będzie się na dalsze losy firmy i jej sukces na rynku. Jedynie z bezpieczną, skuteczną nazwą możliwe jest zbudowanie silnej marki. W związku z tym, zadanie to warto powierzyć firmom specjalizującym się w usłudze jaką jest naming nazwy produktu.

Projektowanie nazwy produktu jest w wielu przypadkach procesem niezwykle złożonym. Obejmuje on bowiem nie tylko sam naming, lecz również:

 • Projekt pozycjonowania nowego wyrobu
 • Standaryzację nazwy produktu, czyli opis zasad właściwego stosowania danej nazwy
 • Opracowanie instrukcji umożliwiającej stworzenie sloganu reklamowego
 • Badanie ochrony prawnej nazwy produktu
 • Audyt oraz ocenę nazwy produktu, który pozwoli na dokonanie oceny siły nazwy, jej pozycjonowania oraz perswazyjności
 • Organizację badań rynkowych dla nowej nazwy produktu
 • Pomoc w rejestracji nazwy produktu jako znaku towarowego

Po zakończonym procesie namingu, warto pamiętać o zaprojektowaniu dobrego logo oraz projekcie etykiety produktu.

Przez 0