Znakowanie opakowań produktów

Znakowanie opakowań produktów

Opakowanie może być doskonałym nośnikiem szeregu informacji ważnych tak dla konsumenta, jak i producenta czy dystrybutora. Znajdujące się na nim treści dotyczyć mogą zarówno pakowanego produktu, jak i opakowania. Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę podczas projektowania etykiet?

Znaki podzielić można na obligatoryjne oraz nieobligatoryjne. Pierwsze z nich to takie, bez których zapakowany produkt nie może trafić do obrotu. Mianem znaków nieobligatoryjnych określa się z kolei te, których zadaniem jest kształtowanie wyobrażenia na temat danego wyrobu. Ich cechą charakterystyczną jest charakter reklamowy.

Znajdujące się na projektowanych etykietach transportowych znaki dzieli się na: zasadnicze (umożliwiają one identyfikację), informacyjne (są to cechy danego wyrobu, które określają jego właściwości, ilość, wartość czy przydatność), znaki niebezpieczeństwa (określenie to odnosi się do niebezpiecznej dla ludzi i otoczenia jednostki opakowaniowej) oraz manipulacyjne (określają one sposoby obchodzenia się z zapakowanym wyrobem podczas transportowania, przechowywania oraz użytkowania).

Technika znakowania opakowań transportowych pełni całe mnóstwo funkcji. Umożliwia ona manipulowanie towarem, sygnalizuje właściwości danego produktu oraz informuje o właściwościach opakowania, sposobie obchodzenia się z towarem w czasie transportu i składowania oraz przeznaczeniu wyrobu czy jego przynależności do określonej partii, z uwzględnieniem cech handlowych zgodnych z certyfikatem czy listem przewozowym.

Mianem znakowania określa się zespół czynności polegających na określaniu, gdzie dany znak powinien być umieszczony, w jaki sposób należy go wykonać (chodzi tutaj o jego formę oraz kształt), a także w jaki sposób należy go nanieść na opakowanie danego produktu.

Zakres działań naszego wrocławskiego studia graficznego obejmuje między innymi projektowanie etykiet i opakowań. Chciałbyś skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu!

Przez 0