USP – co to takiego?

USP – co to takiego?

USP (z ang. Unique Selling Point lub Unique Selling Proposition) to, najprościej mówiąc, unikalna propozycja sprzedaży. Mianem tym określa się wartość lub cechę wyróżniającą daną ofertę wśród konkurencji. W kontekście projektowanej strony internetowej, wyraża ona jej zdolność do przekazania użytkownikowi informacji na temat danych produktów czy usług. Dobrze przygotowana USP przyczynia się do pozyskania nowych klientów.

Po kliknięciu w reklamę i po przejściu na stronę docelową, użytkownik szuka odpowiedzi na pytania takie jak: „Dlaczego spośród wszystkich dostępnych produktów czy usług z danej kategorii powinienem wybrać właśnie ten?” i „Dlaczego powinienem postawić na tego właśnie producenta?” Odpowiednio stworzona USP powinna odpowiadać na nie w sposób bezpośredni.

By było ona w pełni efektywne, wskazywać powinna na coś, co jest w pełni wartościowe dla klienta, co może okazać mu się przydatne, co można mu dostarczyć lub zakomunikować i co nie będzie łatwe do skopiowania przez konkurencyjne firmy.

Określanie USP jest niezwykle ważnym procesem marketingowym. By ułatwić jego zdefiniowanie, należy określić grupę docelową oraz kluczowe wartości, a całość ująć w prostą, zrozumiałą formę.

Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, niezbędne będzie zastanowienie się, kto jest potencjalnym i docelowym klientem naszej firmy. Jeżeli chodzi natomiast o wartość, jest to kwestia subiektywna. Co innego będzie bowiem cenne dla osoby prywatnej, co innego – da pracownika firmy. Szukając informacji na temat klientów, warto zapoznać się z zadawanymi przez nich sprzedawcom pytaniami oraz danymi sprzedażowymi oraz analitycznymi. Niezbędne będzie również przeanalizowanie, jakiego rodzaju produkty i usługi sprzedają się najlepiej. W procesie identyfikacji USP niezwykle pomocna okazać może się wizualizacja segmentów użytkowników.

Kolejny etap stanowi zdefiniowanie wartości. Pomóc może w tym przeanalizowanie kwestii takich jak: w czym dokładnie może pomóc dany produkt czy usługa i czym wyróżniają się one na tle konkurencji.

Na koniec, niezbędna będzie weryfikacja USP w kontekście danej projektowanej strony www. Powinna być ona unikalna, krótka, dokładna, przydatna, zrozumiała, zapadająca w pamięć i trudna do skopiowania.

Przez 0