Co to jest Consumer Insight?

Co to jest Consumer Insight?

Consumer insight, inaczej insight konsumencki, to zespół działań, których celem jest odkrycie i zrozumienie prawdziwych potrzeb klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować, jakie czynniki odgrywają w ich przypadku kluczową rolę podczas dokonywania zakupów i odpowiednio dostosować strategię marketingową oraz skuteczne projekty graficzne.

W jaki sposób należy badać potrzeby klientów? Do tego celu wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia, do których zalicza się między innymi działania z wykorzystaniem tajemniczego klienta, badania focusowe, marketing eksperymentalny, obserwacje postaw oraz zachowań konsumentów, a także analizy danych konsumenckich.

Kluczową kwestią w odkrywaniu insightu konsumenckiego jest nie ograniczanie się do pierwszych, nierzadko powierzchownych odpowiedzi. Dążyć należy tutaj do możliwie jak najgłębszego poznania danego problemu. Okazać może się wówczas, że wyniki przeprowadzonych w przeszłości badań bazujących na deklaracjach konsumenckich są dalekie od rzeczywistych motywacji. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie każdy jest w stanie w sposób precyzyjny przedstawić motywy, które nim kierują w trakcie krótkiej, prostej ankiety. W związku z tym, podczas insightu konsumenckiego niezbędny okazać może się tak zwany laddering, czyli metoda wywiadów pogłębionych.

Co ważne, działania tego typu nie wystarczą, aby dany produkt osiągnął sukces na rynku. Wpływ na to ma bowiem znacznie więcej elementów. Insight konsumencki stanowi sprawdzony sposób na zredukowanie ryzyka podjęcia błędnych decyzji opierających się o powierzchowne obserwacje. Odpowiednio przeprowadzony, pozwala ograniczyć środki, które zostałyby przeznaczone na nietrafione kampanie marketingowe lub nieprzemyślane produkty.

Jakiego rodzaju pytania należy sobie zadać przeprowadzając insight konsumencki? Kluczowe są tutaj kwestie takie jak: kim są nasi klienci, ile mają lat, jakie jest ich wykształcenie, czym się zajmują? Nie mniej istotne jest to, z jakiego rodzaju mediów korzystają na co dzień, jakie są ich cele, priorytety i wartości, jakie wymagania stawia im otoczenie, z jakiego rodzaju problemami borykają się na co dzień? W trakcie insightu konsumenckiego, zadać należy również pytania o to, czego potencjalni klienci oczekują od danego produktu i przy jakich okazjach będzie on przez nich wykorzystywany.

W wielu przypadkach, wspomniane działania pozwalają odkryć rzeczy z pozoru oczywiste, o których nikt nie mówił na głos z obawy o brak poparcia i zostanie posądzonym o płytkie rozumowanie Bardzo często, by zdobyć przewagę nad konkurencją wystarczy dostrzec coś, co nie zostało jeszcze zaobserwowane przez nikogo.

Szukasz studia graficznego, które zaprojektuje etykietę i opakowanie zgodnie z potrzebami Waszej firmy? Zapraszamy do kontaktu!

Przez 0