Naming nazwy firmy

Naming nazwy firmy

Nazwa firmy to obok projektu logo oraz hasła reklamowego jeden z 3 najważniejszych elementów brandingu przedsiębiorstwa. Proces tworzenia nazwy dla firmy nazywany jest namingiem. Jeżeli nie mamy doświadczenia w tym zakresie, warto powierzyć to zadanie profesjonalnemu studiu graficznemu agencji specjalizującej się w realizacji tego typu usług. Oszczędzimy sporo czasu i zyskamy pewność, że stworzona nazwa jest w pełni unikalna i trafiona.

Osoby profesjonalnie zajmujące się namingiem są w stanie wykreować nazwę przedsiębiorstwa, która nie będzie ograna, sztampowa i zbliżona do innych firm z podobnego segmentu działających na rynku. Obecnie odchodzi się od takich nazw, w których stosuje się końcówki oraz przedrostki takie jak -ex, -pol, -rem czy -bud. Zastosowania nie znajdują również długie, trudne do wymówienia i łatwe do przekręcenia nazwy. Nietrafiona nazwa to również taka, która nie oddaje w pełni charakteru marki i może wprowadzać odbiorcę w błąd. Zamiast tego, powinna być ona krótka – zawierać 2, maksymalnie 3 słowa oraz łatwa do zapamiętania, wymówienia i zapisania. Musi być oryginalna i niepowtarzalna, lecz nie przekombinowana, dlatego naming nazwy firmy jest tak ważny.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż proces namingu w niektórych przypadkach trwać może nawet kilka tygodni, a to ze względu na fakt, iż składa się on z kilku złożonych etapów.

Pierwszy z nich to bliższe poznanie klienta, branży, w której się obraca, zakresu działań prowadzonej przez niego działalności oraz oczekiwań w stosunku do nazwy firmy.

Kolejny etap to tworzenie mapy myśli zawierającej niekiedy nawet setki nazw. Bardzo przydatne okazać mogą się tutaj różnego rodzaju słowniki oraz encyklopedie.

Posiadając bazę nazw, należy dokładnie ją przefiltrować, odrzucając te nie pasujące do briefu oraz strategii firmy. Na tym etapie wybranych zostaje kilkanaście najlepszych propozycji.

Następnie sprawdzane jest, czy podobna nazwa firmy już istnieje i czy nie została ona zarejestrowana w urzędzie patentowym. Nie bez znaczenia jest również obecność wolnej domeny.

Ostatni etap to analiza oraz wybór kilku najlepszych propozycji i przedstawienie ich klientowi. Jeżeli nie zostaną one zaakceptowane, w niektórych przypadkach konieczne może okazać się przeprowadzenie całego procesu od początku. Jeśli nazwa spełni oczekiwania, kolejnym etapem będzie zaprojektowanie identyfikacji wizualnej firmy.

Przez 0